Unele impresii de la al 4-lea Forum al Societății Civile a Partenieriatului Estic

În ultimul timp tot mai des se vorbește despre Partenieriatul Estic (PE) și creșterea rolului Societății Civile (SC) în luarea deciziilor. Văzând că organizațiile din SC sunt dispersate și cu greu ajung la un consens pe o problemă sau alta, guvernanții au ales o altă cale “ de a crea Consiliul Național de Participare (CNP) selectat de guvern, sau să aibă consilii ale societății civile (SC) pe lângă diverse ministere, deasemenea selectate de ele; iar recent “ să aibă consilii ale SC în diferite agenții sau structuri în cadrul ministerelor, cum ar fi în Inspectoratul Ecologic de Stat. Cred că se va merge mai departe “ la nivelul raioanelor, primăriilor. Dacă CNP-ul s-a făcut vizibil în ultimul an și m-a impresionat cu unele rezultate, atunci consiliile pe lângă ministere sunt mai mult pentru a bifa și raporta la donatori că este o legătură strânsă între structurile statale și societatea civilă. Deaceea am dorit să vedem în ce măsură putem să ne implicăm în pregătirea unei poziții comune a societății civile în cadrul Partenieriatului Estic (PE) aplicând direct la Forumul SC a PE, deci sperând că selecția este realizată nu de guvern, dar de reprezentanții societății civile în partenieriat cu UE.

Anul precedent am aplicat și … am primit un răspuns că au fost selectate alte organizații (n-au menționat care au fost criteriile de selectare), iar noi suntem pe lista de așteptare. Am așteptat, am așteptat, dar … a trecut și Forumul SC a PE și n-am primit nici o informație, nici privind ce subiecte s-au discutat la Forum, sau cum putem și noi să ne implicăm în careva discuții sau activități de a realiza prevederile PE, etc. Anul precedent credeam că au fost selectate cele mai puternice ONG-uri din Moldova și că e ceva confidențial și au acces doar acele organizații care au fost selectate. Am încercat să aflăm careva informații și ni s-a spus că totul e pe site. Am deschis site-ul – și acolo e plasată informație generală și nimic concret și n-am mai aflat ce totuși realizează societatea civilă în RM în cadrul acestui partenieriat.

Fiind curioși totuși ce se întâmplă în PE – am aplicat și în acest an “ poate de data aceasta ne va surâde norocul ca să participăm. Anume atunci când nu ne mai așteptam că vom primi vre-o veste, atunci am primit-o. … URA!!! Am fost selectați. Fiind naivi “ deodată am solicitat documente de referință care se vor discuta la Forum (cum de fapt se procedează la Convenții, conferințe, evenimente internaționale) ca să ne pregătim și să ne implicăm în discuții. Am solicitat documentele respective și la celelalte 2 ședințe care au fost organizate cu reprezentanții organizațiilor selectate. Ni s-a răsspuns că cei care au participat la Forumurile anterioare au participat la întruniri în cadrul grupele sectoriale și cunosc bine subiectele de discuție. De exemplu cei din grupa 3 (Mediu) au discutat mai multe subiecte la Tbilisi, dar totul ce ne interesează “ vom găsi pe site. Iarăși am deschis site-ul și … ca și mai înainte n-am găsit nici un document de referință (de fapt toate documentele ne-au fost trimise chiar înaintea Conferinței). Unica ce s-a discutat la cele 2 ședințe înaintea Forumului au fost chestiuni legate de logistică și despre alegerile potențialilor candidați la funcțiile de coordonator național a Platformei PE, dar și posibilii candidați pentru coordonatori în cadrul grupelor de lucru pe toate cele 6 țări, sugerându-ne că ar fi bine să-i alegem pe cei care au participat la Forum în anii precedenți. La întrebarea mea (naivă!!!), dar ce vor face cei care au fost selectați pentru prima dată în acest an “ materiale nu avem ca să ne documentăm și parcă n-ar fi bine și rezonabil să ne implicăm mai activ în discuții, luarea deciziilor etc; răspunsul a fost “ că acolo ne vom familariza cu toate documentele, procedurile și la alt Forum vom cunoaște toate regulile (?!!!). Deci, am înțeles că rolul celor noi veniți în echipă este de fapt de observator, ceea ce m-a adus cu picioarele pe pământ, dar am menționat că dacă plec vreau să mă implic activ cel puțin în discuții.

… A sosit și ziua plecării la Stockolm unde era preconizat să aibă loc al 4-lea Forum al Societății Civile (FSC). La aeroport majoritatea participanților au sosit înainte de ora stabilită, dar din cauza ceții ne-au schimbat biletele spre Stockholm, așa că am ajuns la destinație după miezul nopții. Deja ne așteptau acolo, ne-au oferit transport comfortabil și ne-au cazat într-un hotel foarte bun. … Era prima zi când a început a ninge în acest an la Stockolm și era o priveliște extraordinar de frumoasă.

În prima zi pe noi, cei din delegația RM chiar ne invidiau, deoarece conform indicatorilor de Integrare Europeană reiese că suntem lideri ai PE în toate domeniile; iar reprezentanții Uniunii Europene (UE), în special Comisarul European dl. Stefan Fule, ne lăudau în fel și chip. De fapt, știind situația reală din RM mă simțeam că deja sunt implicat într-un joc și că trebuie să respect regulile jocului, adică când toți laudă RM “ nu poți să ieși și să spui că situația nu-i chiar așa, sau că nu-i de loc așa. Cu greu am reușit să mă stăpânesc și să nu dau la ședința plenară întrebări legate de realizările RM, doar câteva lucruri mă opreau: 1. Totul se ia în comparație și noi suntem lideri nu din cauză că suntem buni, ci că în celelalte 5 țări situația e și mai rea ca la noi; 2. Nu voi fi înțeles de colegii altor organizații selectate din RM, deoarece suntem într-o echipă și nu ar fi bine ca să spun că povestea de succes a Moldovei este de fapt o poveste, iar până la succes mai avem mult de lucru; și 3. Argumentele d-nei Natalia Gherman, Vice-ministru de Externe a RM despre guvernarea electronică și cum societatea civilă i-a ajutat Guvernului să reformeze substanțial multe domenii și chiar a menționat că Guvernul a fost nevoit să revadă multe documente de politici datorită propunerilor parvenite de la CNP. Poate și din aceste motive a coincis vizita d-lui Jose Manuel Durao Barroso cu FCS “ ca să demonstreze ca celelalte țări să fie tot atât de active în PE ca și RM, căreia prin această vizită demonsrtrează că UE oferă o susținere plenară.

Totuși, când au prezentat despre Indexul Integrării Europene, am intervenit cu comentarii în special legate de rezultatele primite de către țările PE, metodologia aplicată, dar și situația reală față de ceea relatată în evaluare, luând în considerație că în evaluare au participat circa 50 de experți din toate țările PE:

 1. Noi cunoaștem că transformările și schimbarea nu are loc peste noapte, dar în unele țări Indicatorul de Integrare Europeană pe unele domenii a depășit 0,9 (din maximum: 1,0!!!). Dacă ne luăm după logica experților, atunci țările respective în 2-3 ani vor atinge valoarea maximă a indicatorului. Întrebarea mea este în ce măsură aceasta corespunde realității și cum va fi evaluat progresul după ce țara va atinge valoarea maximală a indicatorului?
 2. Pe de altă parte indicatorii respectivi trebuie să fie armonizați cu metodologiile și ghidurile internaționale. De exemplu, în unele țări Indicatorul de participare a publicului în luarea deciziilor a depășit 0,9. Întrebarea mea este în ce măsură aceasta corespunde Ghidului Națiunilor Unite privind participarea. Acest coeficient corespunde nivelului maxim de participare “ negociere activă și împuternicire “ putem noi vorbi de un așa înalt nivel de participare în țările noastre atât la nivel local cât și național?
 3. Începând cu acest an a fost inclus indicatorul de dezvoltare durabilă (DD). De asemenea se menționează că în țările lider cooperarea intersectorială este înaltă, coeficientul DD este mai mare de 0,5 (chiar din primul an?!!!), iar sistemul de monitoring și evaluare corespunde convențiilor internaționale. Întrebarea mea este în ce măsură s-au luat în considerație cel puțin rapoartele naționale de DD, nemaivorbind de cele neoficiale?

Răspunsul a fost că situația a fost evaluată conform unei metodologii aprobate de către toți experții care au participat la evaluare; evaluarea a fost făcută de către experții naționali și s-a luat în considerație atât modificările în actele legislative, cât și situația reală.

De fapt, dl. Drumea de la Centrul Regional de Studii în domeniul Mediului ECOS în cadrul Grupului 3 de lucru “ pe problemele de mediu, a spus că el este unul din cei 50 de experți care a evaluat indicatorul respectiv în domeniul mediului; și că preponderent au fost luate în considerație modificările în actele legislative. Deci, de fapt experții au evaluat în ce măsură guvernele celor 6 țări au realizat modificarea cadrului legal a Planului PE sau a Planului de Acțiuni bilateral cu UE, dar situația reală s-a schimbat doar în 2-3 domenii; starea mediului rămănând aceeași, sau chiar înrăutățindu-se.

Părerea mea este că RM a înțeles ca să facă un lucru care e pe înțelesul conducerii și populației UE “ ca să armonizăm legislația cu cea a UE în diverse domenii, că, de fapt, acest lucru mai mult se evaluează. UE doar în ultimii 2 ani și-a dat seama că mentalitatea la noi e alta (LEGISLAÈšIA NU SE RESPECTÄ‚ ÎN PRIMUL RÂND DE GUVERNANÈšI) și nu întâmplător ambasadorul UE în Moldova de câteva ori a vorbit că deja e timpul să trecem la acțiuni concrete, la implementare. Despre aceasta a vorbit la Stockholm și dl. Fule…

Întrebarea mea pusă la unul din Forumurile ONG-urilor de mediu rămâne: Dorim noi cu adevărat să schimbăm situația spre bine sau mimăm schimbarea, iar societatea civilă susține această politică? Cred că trebuie să spunem lucrurilor pe nume și împreună să schimbăm starea lucrurilor, altfel suntem părtași ai unei politici populiste, ce poate avea consecințe grave, inclusiv asupra mediului.

Fostul ambasador al Suediei în Belorusia, reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe a Suediei, dl. Stefan Eriksson, a mentionat că în ultimul timp în mai multe țări a PE se crează Consilii de Participare sau Consultative a Societății Civile pe lângă președintele țării, sau primului ministru și POSIBIL aceasta este o cale de colaborare, dar principalul este ca guvernele să ofere condiții egale de activitate tuturor organizațiilor din societatea civilă. A menționat că societatea civilă trebuie să decidă modalitatea de cooperare cu guvernul și nu cineva pentru dânșii. Armenia a prezentat o poziție consolidată de îngrijorare privind crearea Consiliului ONG-urilor ca un organ consultativ a Președintelui Armeniei și a Legii privind acest Consiliu, în componența căruia sunt incluse de fapt ONG-uri de stat (GONG-uri), care va duce la crearea obstacolelor în activitățile ONG-urilor independente.

Grupul de Mediu, la care am participat, au discutat mai multe probleme. La început a fost o traducere consecutivă (de către moderatorii Grupului și nu traducători profesioniști), dar preponderent se vorbea în rusește ca să înțeleagă toți din țările Partenieriatului Estic fără ca să fie o traducere adecvată, ceea ce i-a pus într-o situație dificilă pe cei care nu cunoșteau rusa și vorbeau engleza. Despre aceasta mi-au spus unii reprezentanți ai țărilor din UE care participau la această sedință. Am întrebat dacă există un Plan de Acțiuni în acest domeniu pentru toate țările. Coordonatorul Grupului 3, reprezentantul Belorusiei, mi-a răspuns că au discutat anul precedent ca fiecare țară să facă propuneri concrete. În acest scop au fost selectați subcoordonatori naționali în domeniul mediului (din partea RM a fost ales dl. Drumea), dar cu părere de rău, n-a primit de la nimeni propuneri concrete și rămâne ca planul să-l elaborăm în acest an. Am întrebat dar unde putem găsi documente de referință care au fost discutate, de exemplu ce s-a discutat la Tbilisi. Răspunsul a fost ca de obicei “ informația o putem găsi pe site (deja părea că toți au același răspuns). Le-am spus că am deschis site-ul și acolo nu există documentele de referință, doar unele din ele au fost plasate recent, cum ar fi Indexul de Integrare Europeană. Apoi au concretizat, că acolo ei au plasat procesele verbale (șic!) și nu documente de referință. Acum mă întreb de ce încă de la Chișinău la întrebările mele privind documentele de referință pentru Forum îmi spuneau ca să caut pe site informația. Dacă nici Plan de acțiuni pe mediu nu există, înseamnă că nici nu există o viziune comună în acest domeniu în pofida faptului că cel puțin jumătate din participanți participase la cel puțin încă un Forum, alții chiar la toate și se cunosc de la început… Oare au deschis ei site-ul?

Au avut loc alegerile coordonatorului Grupei 3. Ca contracandidați au fost: d-na Anna Golubovska-Onisimova din Ucraina și dl. Dumitru Drumea din RM – pentru țările PE și d-na Kristina Valciunate din Lituania “ pentru UE. În luarea mea de cuvânt am menționat faptul că până acuma informația privind Forumul PE a fost netransparentă și practic despre el știau și aveau informații doar ONG-urile selectate. I-am întrebat pe toți 3 candidați ce vor întreprinde ca să aibă acces la această informație și celelalte ONG-uri care nu au fosat selectate să participe la Forum și să se includă activ în discutarea, promovarea și implementarea prevederilor PE. D-na Anna a spus că ei de obicei plasează informația pe site și organizațiile interesate se implică. Anul precedent în Ucraina au aderat la Platforma de Mediu a PE 12 organizații. Dl. Dumitru a spus că rolul lui îl vede ca să informeze administrația publică locală, care tot pot fi considerate ONG-uri[3] și pe fermieri despre indicatori. Cel mai mult mi-a plăcut răspunsul d-nei Kristina Valciunate, care a menționat că este expert în comunicare și fără o strategie clară de comunicare la nivel regional, național și local nu va fi posibil de implicat celelalte ONG-uri în activitățile PE; și ea va face tot posibilul ca să propună un cadru eficient de comunicare. Deasemenea în grupul 3 am avut o poziție comună privind 2 subiecte, care au fost votate cu majoritatea de voturi la ședința plenară a PE: a. îngrijorarea privind construcția noilor reactoare sau stații atomice în unele țări ale PE și în împrejurimile sale și b. Necesitatea pentru o mai bună guvernare a mediului. Unele materiale care au fost discutate la Forum sunt plasate pe site-ul Forumului: http://www.eap-csf.eu/en/civil-society-forum-2012/documents/ , iar deciziile primite vor fi plasate în 2-3 săptămâni.

Au avut loc mai multe ateliere pe diverse probleme. Mi-a plăcut foarte mult atelierul privind discutarea Strategiei Agenției Suedeze de Dezvoltare Internațională (SIDA) pentru PE pentru perioada 2014-2020. A fost organizat astfel ca fiecare participant să-și expună poziția (în grupe mai mici), iar apoi să discutăm despre provocările cu care se confruntă societatea civilă pentru a realiza prevederile PE, întărirea rolului ONG-urilor pentru a deveni un actor important, dar și ce ar trebui donatorii să întreprindă astfel ca susținerea să fie eficientă în țările PE. În echipa unde am participat (se vorbea doar în engleză) “ parcă am fost selectați cei care ne citeam gândurile unul la altul, deoarece fiecare vorbitor se axa pe ce a spus cel precedent și continua să dezvolte idea mai departe. Cu greu am fost opriți din discuție și când am intrat în sală “ prima grupă a început să prezinte rezultatele discuțiilor. Sala a fost arhiplină (mulți stăteau în picioare) și acest atelier a mai fost organizat odată cu ceilalți doritori care au manifestat interes în acest subiect. Aici au fost spuse lucrurilor pe nume și cred că a fost cea mai activă participare la FSC. Sperăm că majoritatea propunerilor noastre vor fi luate în considerație.

Despre participanți: pe unii îi cunoșteam foarte bine – după activitățile realizate (dl. Manole, dl. Macovei, dl. Roșcovan, d-na Carasciuc, dl. Neicovcen); pe alții “ prima dată i-am văzut, e și natural “ fiecare în domeniul său. În privința celor de la mediu “ pe toți îi cunoșteam. Din câte am înțeles toți au participat la cel puțin încă un Forum în anii precedenți (unii chiar la toate 4 Forumuri, cel puțin organizațiile lor au mai fost selectate): dl. Reniță, d-na Bobână, d-na Marin, dl. Cotruță, dl Drumea, d-na Bilețchi și dl. Nebunu, care nu știu din ce cauză, în timpul schimbării biletelor a refuzat să zboare cu noi și s-a întors înapoi de la aeroport. Nu vreau să mă pronunț în ce măsură au fost respectate criteriile de selectare a participanților, deoarece nu știu care au fost criteriile, dar apar multe semne de întrebare, inclusiv de ce unii sunt selectați în fiecare an, iar alții stau ani în șir în lista de așteptare?Cert este că trebuie să avem o evaluare independentă a ONG-urilor: de clarificat dacă organizațiile sunt active, dacă persoana care reprezintă ONG-ul respectiv are locul de bază de lucru în ONG, sau organizație de stat, iar ONG-ul este de buzunar și profită de aceasta; mai mult ca atât, reprezintă ONG-urile active. În acest context vreau să menționez că la întoarcere la Istambul m-am întâlnit cu o reprezentantă a Ministerului Mediului și discutând de una – alta m-a întrebat žDar de când contabila de la oficiul Poluanților Organici Persistenți (POPs) a Ministerului Mediului lucrează în ONG?œ I-am răspuns că nu prea știu cine acuma lucrează în oficiile POPs, SC, ozon, biodiversitate; deoarece ei și-au făcutœSRL-uri și cam s-au distanțat de societatea civilă. Un lucru pot să spun că persoana respectivă nu a participat la grupul de mediu. Totusi, deoarece una din responsabilitățile oficiilor este de a coordona activitățile intersectoriale, cred că alte sectoare sunt în deficit de organizații neguvernamentale și specialiști în domeniu și oficiul POPs a decis să le întindă o mână de ajutor și să ajute sectoarele respective chiar cu specialiști, care sunt angajați în oficiul respectiv :).

Majoritatea țărilor au prezentat un document de poziție a societății civile privind unele sau altele aspecte a dezvoltării. Delegația noastră nu s-a întrunit ca să avem o poziție comună privind un subiect sau altul; am avut întâlnire doar cu dl. Iulian Groza, vicedirector a Directoratului pentru Integrare Europeană a Ministerului de Externe și Integrării Europene a RM și am discutat cum mai bine să organizăm Forumul PE la Chișinau în octombrie anul viitor astfel ca să coordonăm activitățile. De fapt, aceasta și va fi cea mai importantă activitate a noastră în acest an.

Despre unele rezultate:

 • Alegerile: Coordonatorul platformei naționale a fost selectată d-na Lilia Carasciuc, directorul žTransparancy International din RM. Am susținut această candidatură din mai multe considerente, dar mai ales reieșind din faptul că anume această organizație promovează transparența și sperăm că fiecare organizație interesată va cunoaște despre activitățile SC în cadrul PE, dar și va avea posibilitate să se implice activ.
 • REC Moldova a semnat cu UE un contract de 915 mii Euro pentru realizarea activităților tuturor platformelor naționale pe 2 ani.
 • A fost creat Secrtetariatul tehnic al PE, finanțat de UE (250 mii Euro).
 • Au fost elaborate poziții ale SCF PE privind diverse aspecte ale dezvoltării țărilor din PE, care vor fi plasate pe site-ul Forumului.
 • Agenția Suedeză de Dezvoltare Internațională SIDA a colectat multiple propuneri de îmbunătățire a susținerii ONG-urilor pentru a deveni actori influenți ai societății PE pentru perioada 2014-2020.
 • Mai în glumă mai în serios, pe drum înapoi cineva dintre participanți a spus că Forumul SC a PE a avut un succes deosebit, deoarece o persoană fiind în multe magazine din Stockholm, în sfârșit a găsit încălțăminte pentru soția sa 🙂 Și acesta este un rezultat, depinde pentru ce te-ai dus la Forum…

De fapt principalele provocări sunt următoarele;

 • În ce măsură organizațiile care reprezintă societatea civilă sunt gata pentru cooperare, pentru a delega reprezentanții noștri în diverse structuri; formula poziții comune, sau mizăm că guvernanții vor crea consilii, selecta organizațiile respective și ne vor reprezenta.
 • Suntem noi gata și avem deschidere de a crea condiții egale pentru toate ONG-urile ca ele să aibă aceleași drepturi de participare la Forum și la alte evenimente internaționale și să nu fie monomolizat acest domeniu; ca ONG “urile interesate să obțină informația necesară inclusiv în privința PE, dar și cum pot să se implice în realizarea activităților respective,
 • Vom fi noi în stare să cooperăm cu celelalte structuri ale ONG-urilor (Consiliul ONG-urilor, CNP, etc) pentru a organiza Forumul SC a PE în octombrie 2013 la Chișinău?

Totul depinde de noi și avem o șansă să ne unim eforturile, mai ales că la anul toți vin la noi. Se apropie sfârșitul anului și ar trebui ca problemele să le lăsăm în acest an, iar anul nou să-l începem cu unirea eforturilor în soluționarea problemelor comune. Noi suntem deschiși pentru colaborare, partenieriat, transparență în activitățile noastre.

Valentin Ciubotaru

Director executiv

Asociația Obștească BIOS


 1.  De fapt am fost impresionat că experții care au evaluat n-au intrat în esența Dezvoltării Durabile – ea a fost evaluată în cadrul protecției mediului. De fapt e ca și la noi la nivel oficial “ când vorbim de DD se crede că este preponderent legat de mediu, sau este o parte a protecției mediului. De fapt, DD este în primul rând DEZVOLTARE, iar protecția mediului ca și cea socială trebuie să fie părți integrate a dezvoltării economice. Nu întâmplător când se discuta cine să plece la Conferința de la Rio am menționat că în primul rând trebuie să plece reprezentanții ministerelor sectoriale care participând la diverse evenimente organizate în cadrul Conferinței, vor înțelege că fără aspectul social și de mediu nu poți vorbi de o dezvoltare durabilă, ci doar de o creștere economică într-un sector sau altul pe o durată scurtă de timp, dar cu părere de rău, au plecat mai mult de la mediu și reprezentanții celorlalte sectoare n-au avut posibilitate cel puțin să se familiarizeze cu concepția DD, cu exemple de DD, care au fost multiple la RIO+20, dar aceasta e deja altă problemă.
 2.  În lipsa unui sistem viabil de monitoring și evaluare nu poți să spui cu certitudine ce s-a întâmplat, facem concluzii doar pe unele date cantitative, dar mai mult ne ne axăm pe evaluarea calitativă.
 3.  Eu aveam această părere în anul ¦ 1995 când doar am început să activez în sectorul neguvernamental, dar de fapt, lucrul de bază era într-un Institut de Cercetări Științifice tot așa cum dl. Drumea activează în ONG acum. Atunci era confuză idea de ONG, iar acuma este binecunoscută și recunoscută, dar vedem că cei care au lucrul de bază în instituții de cercetări științifice sau organizații de stat confundă lucrurile.
bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu