AGTE_Members

La sesiunea a zecea a Conferinței Părților (COP)care a avut loc în Changwon, Republica Coreea, în 2011, COP a decis să instituie un grup consultativ ad hoc de experți tehnici (AGTE) pentru a continua iterativ, efortul participativ și științific de reevaluarea indicatorilor de impact și de a aborda provocarile practice și științifice de monitorizare și evaluare a impactului a Convenției. AGTE va aborda probleme cum ar fi: necesitatea pentru o definiție bazată pe știință și mai operațională a zonelor afectate, dezvoltarea unui mecanism sau a unui cadru pentru a identifica la nivel național și local indicatorii relevanți de impact, precum și dezvoltarea unei abordări pe bază științifică pentru integrarea, analiza și interpretarea informației a indicatorilor de impact. La reuniunea de la 29-30 mai 2012, în Bonn, Biroul Comitetului pentru Știință și Tehnologie a finalizat selecția membrilor AGTE. AGTE este format din 15 membri, a câte doi experți pentru fiecare grup regional și cinci experți la nivel mondial, selectați dintre reprezentanții grupurilor majore sinergice și de convențiile internaționale relevante, organizații și instituții. Printre membrii AGTE este si repreyentantul AO BIOS. Prima reuniune a AGTE a avut loc între pe data de 23-24 iulie 2012, în Bonn, Germania. Întâlnirea a avut următoarele obiective specifice: ¢ Membrii AGTE sunt bine informați cu privire la progresele realizate în rafinarea setului de indicatori de impact; ¢ Membrii AGTE să înțeleagă cele patru aspecte fundamentale care trebuie abordate conform deciziei COP; ¢ Discutarea conceptiei de lucru in fiecare domeniu; ¢ Modalitățile de lucru, de alocare a sarcinilor între membrii AGTE, programul și de planificare punct de reper sunt convenite de către membrii AGTE. Mai multe informatii pe site-ul UNCCD: http://www.unccd.int/en/programmes/Science/Monitoring-Assessment/Pages/AGTE.aspx http://www.unccd.int/en/programmes/Science/Monitoring-Assessment/Pages/AGTE_1st-meeting.aspx

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu