În Republica Moldova avem mai multe planuri și strategii la nivel național care într-un fel sau altul, au menirea de a stabili priorități și de a organiza procesul de armonizare a legislației agricole naționale cu legislația UE. Lista strategiilor și planurilor din domeniul armonizării legislației agricole este următoarea:

1.Programul de activitate al Guvernului RM pentru perioada 2011 – 2014 œIntegrarea Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare;
2.Priorități strategice ale activităților MAIA pentru perioada 2011 “ 2015;
3.Strategia pentru siguranța alimentelor;
4.Planul Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2012 (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 962 din 19.12.2011);
5.Planul MAIA de Armonizare a Legislației pentru anul 2012 (aprobat prin Ordinul nr. 12 din 26.12.2012);
6.Planul de acțiuni privind implimentarea recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) dintre RM și UE (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1125 din 14 decembrie 2010);
7.Anexele Acordului de Asociere la UE (partea referitoare la agricultură și dezvoltare rurală).

La lista celor șapte se pot adăuga planurile naționale de armonizare a legislației pentru anii precedenți. Lista este numeroasă, dar ele nu se completează reciproc. Acum adevărata provocare este de a organiza toate aceste informații într-un sistem logic și de a acționa conform priorităților.

De fapt, noi nu ducem lipsă de strategii și planuri la nivel național, lipsa adevărată fiind la nivel de abilitate și intenție de a acționa. Cu părere de rău, la aceste aspecte nu se atrage nici o atenție și rămânem doar cu declarații că în viitorul apropiat vom fi în Uniunea Europeană fără a întreprinde nimic. Poate și deaceea agricultura tot mai mult pierde teren, cota ei în produsul intern brut este tot mai mică. Fiind una din ramurile principale ale economiei naționale ea n-a fost inclusă ca prioritate de dezvoltare a țării în Strategia de Dezvoltare Națonală “Moldova 2020″în pofida faptului că ne mândrim că avem unele din cele mai mănoase soluri.

Armonizând legislația trebuie deja să ne gândim cu ce produse ne ducem pe piața Uniunii Europene. Cred că a venit timpul pentru schimbări radicale în agricultură și să producem produse agricole ecologice care-s benefice pentru sănătatea populației noastre, dar și sunt solicitate pe piața Uniunii Europene. Oare este pregătit Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare pentru astfel de schimbări sau îi aranjează criza în care se află?

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu