La a 10 Conferință a Părților a  Convenției ONU privind Combaterea Deșertificării (UNCCD) s-au discutat multiple probleme, în special legate de implementarea Strategiei și Planului de Acțiuni 2008-2018 de Combatere a Deșertificării în fiecare țară semnatară a Convenției, sineregia între Convențiile de la RIO etc. http://www.unccd.int/cop/cop10/10-10.php ;http://ipsnews.net/news.asp?idnews=105477 A fost o abordare comprehensivă și au fost discutate diverse aspecte legate de modalitățile de implementare.

Pe data de 14 octombrie ONG BIOS a prezentat rezultatele studiului realizat de câtre ONG AGREX si ONG BIOS in 2011 in cadrul Programului UN Women žAbilitarea economică a femeilor prin creșterea oportunităților de angajare în câmpul muncii în Republica Moldova, finanțat de SIDA și implementat de PNUD în comun cu Ministerul Economiei și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; precum si studiul realizat de câtre ONG BIOS in 2008-2009 in cadrul proiectului: “Accesul fermierilor și antreprenorilor rurali la informația agricolă”, cu suportul Programului Consolidarea Capacității de Monitorizare a Societății Civile din Moldova (CCMSCM), implementat de Academia pentru Dezvoltare Educațională (AED), cu asistența tehnică al Consiliului pentru Cercetări și Schimburi Internaționale (IREX), finanțat de Corporația Provocările Mileniului (MCC) și administrat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID) în cadrul Planului Preliminar de Țară (PPȚ) pentru Republica Moldova.

Această prezentare a fost înalt apreciată de către reprezentanții societății civile, părțile semnatare a Convenției privind Combaterea Deșertificării, Secretariatul Convenției, dar și mass media http://www.iisd.ca/desert/cop10/14oct.html ; http://ipsnews.net/new_focus/c_society/index.asp    ; http://www.iisd.ca/desert/cop10/12oct.html . Nu întâmplător s-a decis de lucrat în grupuri și de dezvoltat tema genurilor și a tinerilor legate de implementarea Convenției și de prezentat în a 2-a ședință plenară care a avut loc pe data de 19 octombriehttp://www.unccd.int/cop/cop10/19-10.php

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu