ONG BIOS continuă să promoveze activitățile de implementare a Convenției ONU privind combaterea deșertificării (UNCCD). ONG BIOS a fost selectată să participe la a 10-a Conferință a Părților care are loc în în Changwon, Korea de Sud.

Rolul organizațiilor neguvernamentale în implementarea Convenției a crescut considerabil. Dacă în anii anteriori ONG-urile erau acceptate de către Părți să facă comentarii la pe problemele care le discută Părțile, la ultimele trei Conferințe ale Părților au fost primele tentative de a prezenta viziunea ONG-urilor pe chestiunile incluse în agenda Forumurilor respective în ședința plenară, dar majoritatea părților au ignorat aceste evenimente. În acest an datorită eforturilor comune a rețelei ONG-urilor acreditate (peste 900) din cadrul UNCCD la a 9-a întrunire a Comitetului de Evaluare a Implementării Convenției (în februarie la Bonn) a avut loc o sesiune specială, iar la a 10-a Conferință a Părților “ două sesiuni speciale a ONG-urilor (a câte jumătate de zi) incluse în ședința plenară. Mai mult ca atât, pentru prima dată ONG-urile selectate au avut 3 zile de ședințe de pregătire către COP10, unde s-au discutat chestiunile prioritare care vor să le pună în discuție reprezentanții societății civile. Totodată se selectează organizațiile care are experiență în domeniul respectiv și pot argumenta poziția expusă de ONG-uri cu exemple locale concrete.

ONG BIOS este implicată activ în aceste activități și în Bonn a prezentat raportul privind împărtășirea cunoștințelor în domeniul practicilor durabile de management al terenurilor, iar în Korea de Sud ni s-a încredințat să prezentăm problemele genurilor și a tinerilor legate de implementarea Convenției http://www.iisd.ca/desert/cop10/14oct.html șihttp://www.iisd.ca/desert/cop10/12oct.html

Ambele prezentări au provocat un interes deosebit, iar reprezentanții țărilor participante au avut multiple întrebări și luări de cuvânt pe aceste și alte subiecte prezentate de ONG-uri.

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu