În RM în rezultatul privatizării structura proprietății a unui proprietar constituie aproximativ 1,6 ha, împărțite de obicei în 3-4 parcelele și este foarte dificil de a utiliza tehnologii de mărire a productivității culturilor agricole.

Republica Moldova are deja experiență a reparcelarea terenurilor agricole grație implementării a două proiecte pilot cu concursul Agenției Naționale de Dezvoltare Rurală, Niras AB (Suedia), Terra Institute ltd. (SUA) și Orbicon A/S (Danemarca):

  • Proiectului Pilot de Reparcelare a Terenurilor Agricole în 6 localități (cel mai mare proiect pilot din regiune) (2007-2008).
  • “Proiectul de reparcelare a terenurilor agricole în 40 localități” (2009-2010).

Guvernul Moldovei a sesizat necesitatea adoptării Strategiei de Reparcelare a terenurilor Agricole. In iunie 2010 Guvernul RM s-a adresat la FAO după asistența de a finaliza strategia de reparcelare.

Astăzi a avut loc seminarul de inițiere al proiectului, unde dl. David Palmer de la FAO și dl. Morten Hartvigsen, expert internațional au prezentat experiența FAO și altor țări în elaborarea strategiei respective.

S-a menționat faptul că Strategia de Reparcelare a terenurilor Agricole trebuie elaborată de experți naționali, iar cei internaționali vor face doar unele comentarii. Avem o deosebită plăcere să Vă comunicăm că din cei 3 experți locali selectați pentru elaborarea Strategiei, unul este de la ONG BIOS și este responsabil de reflectarea Dezvoltării Rurale și protecția mediului în contextul reparcelarii terenurilor agricole.

Vom fi recunoscători dacă veți trimite propunerile dvs. de a fi incluse în strategie astfel ca ea să fie reală și să putem soluționa cu succes problema fragmentării terenurilor agricole.

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu