Legea privind expertiza ecologică și evaluarea impactului asupra mediului (Nr. 851-XIII din 29.05.1996)

Prezenta lege stabilește, în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova, cu Legea privind protecția mediului înconjurător și cu alte acte legislative în vigoare, scopurile, sarcinile și principiile expertizei ecologice și evaluării impactului asupra mediului înconjurător, precum și regulile de bază privind organizarea și efectuarea acestora.

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu