Codul apelor al Republicii Moldova (Nr. 1532-XII din 22.06.1993).

Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezentul cod, care constituie cadrul juridic de bază pentru elaborarea actelor normative speciale și instrucțiunilor, ce reglementează relațiile din domeniul folosirii fondului apelor (denumite în continuare relații din domeniul apelor), în scopul: a) asigurării folosirii raționale a apelor pentru necesitățile populației și ale economiei naționale; b) protecția apelor împotriva poluării, impurificării și epuizării; c) prevenirii și lichidării efectelor distructive ale apelor; d) ameliorării stării obiectelor acvatice și păstrării lor pentru generațiile prezente și viitoare; e) protejării drepturilor persoanelor juridice și fizice; f) consolidării legalității în relațiile din domeniul apelor.

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu